Web Analytics
 • Sever #1
 • Sever #2
 • Zoom+ Views: 288

  Tổng tài thịt em thư ký mới

  Tổng tài thịt em thư ký mới, muốn sắp xếp cho đứa trẻ đi học ở trường mẫu giáo gần đó, lãnh đạo đã giao nhiệm vụ cho tôi và nhờ tôi tìm hiểu về việc đó,Jelly Media tôi đã giới thiệu trường mẫu giáo của Yao. Nhiệm vụ này được giao cho tôi, tôi rất phấn khích, đây là một cơ hội hoàn hảo để liên lạc, tôi đã gọi cho cô ấy ngay khi tôi ra ngoài, nói với cô ấy về vấn đề này và nhờ cô ấy giúp ghi danh cho đứa trẻ, cô ấy đã dứt khoát, Bảo tôi mang hai tấm ảnh.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image