Web Analytics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 350

  Em gái đáng yêu Arisa Ando

  Em gái đáng yêu Arisa Ando, tôi Vứt nó đi vào ngày hôm sau. Tôi không biết nếu cô ấy phát hiện ra, có lẽ cô ấy đã làm. Bằng cách này, kỳ nghỉ đông đã kết thúc, và tôi tạm thời xa cách cô ấy. Trong kỳ nghỉ đông, tôi không có nhiều ấn tượng, tôi chỉ chúc Tết thầy cô. Sau kỳ nghỉ đông, tôi đăng ký đi học và gặp được giáo viên mà tôi đã nghĩ đến, sau kỳ nghỉ đông, tôi đã nghĩ rằng mình có thể buông tay cô ấy,Arisa Ando nhưng tôi vẫn nhớ rằng vào buổi trưa khi tôi.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image