Web Analytics
 • Sever #1
 • Zoom+ Views: 176

  Cô y tá dâm đãng và trò chơi tình dục

  Cô y tá dâm đãng và trò chơi tình dục, là Bệ hạ. Điều đau khổ nhất so với cái chết của các hoàng tử khác vì bệnh tật và chiến trận,Yuha-chan bởi vì hoàng tử thứ ba dũng cảm và sáng suốt, và luôn là người thừa kế mà Bệ hạ đã bí mật quyết định trong trong lòng, nhưng ai có thể ngờ rằng hắn sẽ chết trẻ, lại là tam hoàng tử Cửu hoàng tử, cùng một mẹ, lại được bệ hạ quan tâm. Lần này ta dẫn Cửu hoàng tử ra ngoài là để xem Cửu hoàng tử có bản lĩnh và trí tuệ của Tam.

  Xem thêm
  Close Image
  Close Image